Deze pagina wordt bijgehouden met de laatste updates en info omtrent de Westelijke Regatta/Aegon NK Groot 2020 en de recente uitbraak van COVID-19.


Laatste nieuws

Strijen, 22 april 2020

Het zal u niet zijn ontgaan; de Rijksoverheid heeft besloten tot het verlengen van het evenementenverbod tot 1 September 2020, in verband met de COVID-19 pandemie. Daardoor zijn wij ook genoodzaakt om de Westelijke Regatta / Aegon NK Groot 2020 op 20 & 21 juni te annuleren.

Deze gedwongen annulering zien wij als een domper, maar het betreft een logisch gevolg van de noodzakelijke maatregelen in de aanpak van deze crisis. Desalniettemin wil de Westelijke Regatta zich alsnog sterk maken voor een alternatieve, sportieve oplossing voor dit verloren roeiseizoen, en daarvoor zijn we ook in gesprek met de KNRB en andere betrokken partijen.

Voor nu wensen wij alle roeiers, stuurlui, coaches, bezoekers veel succes in de komende tijd!

Rotterdam, 26 maart 2020

Als gevolg van de verlenging van het evenementenverbod tot en met 1 juni 2020 door de Rijksoverheid zijn vele (race)roeiwedstrijden in het komende seizoen afgelast. Voor de Westelijke Regatta/Aegon NK Groot 2020 is op dit moment de toekomst nog onzeker.

De Wedstrijdorganisatie staat nauw in contact met de KNRB en probeert tevens zo goed mogelijk een vinger aan de pols te houden in de roeiwereld. Tegelijk zal er verder gewerkt worden aan de voorbereidingen voor de wedstrijd.

Begin mei zal er binnen de Westelijke Regatta en met de KNRB een nieuw overleg plaatsvinden m.b.t. de mogelijkheden om de wedstrijd zo goed mogelijk door te laten gaan, danwel niet door te laten gaan. Vanzelfsprekend worden hierbij ook de (nieuwe) geldende regels en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in gehonoreerd.

Strijen, 14 maart 2020

Met het oog op de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus in Nederland verkent de Wedstrijdorganisatie de mogelijkheden om de Westelijke Regatta/Aegon NK Groot 2020, al dan niet met aanpassingen, door te laten gaan. 

De Wedstrijdorganisatie volgt de adviezen van de KNRB en het RIVM en houdt berichtgeving van de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten. Meer informatie volgt later.

Informatie over de Erasmussprints volgt via hun eigen kanalen.