Doe ook mee aan de Erasmussprints op 16 juni 2022!

Het Reglement voor Roeiwedstrijden is geldig op de wedstrijd, naast de bepalingen van het standaardprogramma en het NK-reglement van toepassing.

Voor de deelnemers van de timetrails zijn een rugnummer en boegnummer verplicht, te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat voor €10,- borg. Zij moeten binnen een uur na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Bij teruggave ná dit tijdstip vervalt het recht op teruggave van de borgsom.

Stuurlieden van de junioren competitieroeiers worden niet geworden. Stuurlieden van de junioren wedstrijdroeiers worden allen gewogen, dus niet steekproefsgewijs.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er een aantal dispensaties verleend en is de volgende bepalingen ook van kracht. Conform de dispensatie gegeven op RvR art. 76.3 en 78.1 is de termijn voor het indienen van een protest of bezwaar ingekort waar nodig. Let op: protesten dienen nog steeds direct bij de finish kenbaar te worden gemaakt door middel van het opsteken van een hand.

  • In het geval van overmacht of protest tegen de vastgestelde uitslag mogen protesten over gebeurtenissen tijdens de voorronde(s) tot uiterlijk 15 minuten na de laatste finish van het betreffende veld worden ingediend.
  • Bezwaren ten aanzien van de protesten genoemd in het vorige punt kunnen uiterlijk tot 15 minuten na afhandeling van het protest bekend gemaakt worden bij het Hoofd van de Jury.
  • Na de laatste ronde kunnen deelnemers tot uiterlijk 1 uur na de laatste finish van het betreffende veld protest of bezwaar indienen.
  • Indien het protest of bezwaar niet mondeling over kan worden gebracht, dient het bezwaar gericht te worden aan wedstrijdleiding@westelijke.nl.

Ben jezelf als roeier, stuur of coach bewust van deze regels.