Tijdens de wedstrijd zal er een atleten- en botenweging zijn. De atletenweging vindt plaats in de fitnessruimte en de botenweging vindt plaats in het laatste gangpad. Proefweging voor atleten en boten is alleen mogelijk tussen 7:30 en 18:00 op zaterdag en zondag als de weging niet in gebruikt is.