De Westelijke huisvest het Nationaal Studentenkampioenschap Roeien in 2023! De meeste Elite velden worden in samenwerking met Studentensport Nederland aangeboden en zijn dan ook dubbel genummerd: zowel een wedstrijd- als NSK-blik. Het gaat om de volgende velden, vanzelfsprekend over 2000m:

ZaterdagZondag
HE 2xHE 1x
HE 4-HE 2-
LHE 2xHE 4x
DE 2xHE 8+
DE 4-LHE 1x
LDE 2xLHE 4x
DE 1x
DE 2-
DE 4x
DE 8+
LDE 4x
LDE 1x
Gegevens in het KNRB-inschrijfsysteem zijn leidend, bovenstaande tabel is hierop gebaseerd.
De informatie in deze tabel kan aan fouten of veranderingen onderhevig zijn en zodoende niet altijd up-to-date zijn.

Bepalingen

Voor de NSK-velden worden de bepalingen gevolgd vanuit het Evenementenreglement van Studentensport Nederland (SSN). Onderstaand ziet u enkele van de meest relevante deelname-eisen.

Artikel 5

Deelname aan SSN-evenementen is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:

a. Je bent voltijd hbo/wo-student in Nederland of je was voltijd hbo/wo-student in Nederland in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar*;
b. 1. Je komt uit voor de OSSO die jouw onderwijsinstelling vertegenwoordigt of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling die in de stad waarin je studeert gevestigd is, OF:

b. 2. Je komt uit voor de OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling waar je een studentensportabonnement hebt. Het gaat hier om jaarabonnementen.
c. Je hebt de minimale leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van dertig jaar.

* = Indien je dit collegejaar niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling, kun je uitkomen voor de OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling die de onderwijsinstelling vertegenwoordigt waar je afgelopen collegejaar ingeschreven stond.

Artikel 6

Bij deelname aan een NSK teams is het verplicht dat alle teamleden dezelfde OSSO of een SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling vertegenwoordigen. Dit betekent dat alle studenten een studentsportabonnement (jaarabonnement) hebben in de desbetreffende stad, in het huidige collegejaar studeren in de desbetreffende stad of in het collegejaar voorafgaand(alleen voor zij die zijn afgestudeerd of nu zijn uitgeschreven) aan het huidige collegejaar studeerden in desbetreffende stad.

Artikel 7

Ter toevoeging op Art 5 en 6 ziet de deelname aan een NSK teams specifiek voor de stad Amsterdam er als volgt uit;

a. Studenten die staan ingeschreven bij de UvA en HvA kunnen te allen tijde uitkomen voor een SSA-team. Zij kunnen alleen uitkomen voor een SSVU-team als zij een jaarlidmaatschap hebben bij de studentensportvereniging die vertegenwoordigd wordt door SSVU. Het jaarlidmaatschap dient in dezelfde tak van sport te zijn als het NSK waar ze aan deel willen nemen.

b. Studenten die staan ingeschreven bij de VU kunnen te allen tijde uitkomen voor een SSVU-team. Zij kunnen alleen uitkomen voor een SSA-team als zij een jaarlidmaatschap hebben bij de studentensportvereniging die vertegenwoordigd wordt door SSA. Het voorstel wijziging evenementenreglement jaarlidmaatschap dient in dezelfde tak van sport te zijn als het NSK waar ze aan deel willen nemen.

c. Studenten die ingeschreven staan bij de overige hbo-instellingen gevestigd in Amsterdam, kunnen zowel door SSA als SSVU vertegenwoordigd worden. Studenten van de overige hbo-instellingen mogen dus zelf kiezen voor welk team ze uitkomen op een NSK. De student kan bij een NSK echter nooit voor meerdere teams/OSSO’s tegelijk uitkomen.

d. Studenten die in een andere stad studeren dan Amsterdam, maar om welke reden dan ook een jaarlidmaatschap hebben bij een studentensportvereniging, in de tak van sport van het NSK waar zij aan deel willen nemen, in Amsterdam hebben de keuze of zij uitkomen voor de stad waar zij studeren of de OSSO die deze studentensportvereniging vertegenwoordigd

Artikel 8

Deelnemers zijn verplicht om tijdens een NSK een bewijs van inschrijving van hun onderwijsinstelling van het lopende of vorige collegejaar te kunnen tonen. Deelnemers die er voor kiezen de stad te vertegenwoordigen waar zij de één van hierboven beschreven lidmaatschappen hebben dienen zowel een bewijs van inschrijving van hun onderwijsinstelling van het lopende of vorige collegejaar als een bewijs van het lidmaatschap, inclusief betalingsbewijs, te kunnen tonen.

Evenementenreglement SSN – 2022
Categorieën: 2023Deelnemers