De inschrijfdata voor de editie 2021 volgen

  • Opening inschrijving: xx
  • Sluiting inschrijving: xx

Inschrijven gaat via het inschrijfsysteem van de KNRB.

Regels omtrent inschrijvingen

De wedstrijd maakt zoveel mogelijk gebruik van het standaardprogramma met een aantal wijzigingen om de nummers die deel uitmaken van de Nationale Kampioenschappen in een blok te laten starten.

Dubbel bootgebruik geschiedt altijd op eigen risico. In de regel is dubbel bootgebruik mogelijk bij ten minste twee tussenliggende blokken.

Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype.

Paravelden worden geannuleerd bij minder dan twee inschrijvingen. Andere velden met worden niet verroeid of worden samengevoegd met een ander veld bij minder dan 4 inschrijvingen. Bij te weinig inschrijvingen (<4) in Gevorderde en Gevorderde-B-velden worden samengevoegd tot Gevorderde.

Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen werden in 2020 niet gehonoreerd.

De paravelden worden gestart als Open Nationaal Kampioenschap.Velden met minder dan het vereiste aantal deelnemers strijden niet om het (Open) Nederlands Kampioenschap.
Er zijn halve finales bij velden van het Nationaal kampioenschap met meer dan 18 (6 ploegenbaan) of 24 (8 ploegenbaan) inschrijvingen, en de races worden geroeid over twee dagen, gebruik makend van het progressiesysteem voor Nederlandse kampioenschappen Groot.

Overige bepalingen: zie bepalingen standaardprogramma, het NK-reglement 

Zie voor meer informatie ook de site van de KNRB.

Inschrijfgelden

De inschrijfgelden voor 2020 waren beoogd op:

junior skiff € 21,00

senior skiff € 26,00

junior twee € 29,00

senior twee € 39,00

junior vier € 40,00

senior vier € 49,00

junior acht € 50,00

senior acht € 61,00