De inschrijvingen voor de editie 2022 zijn nu gesloten. De inschrijfdata voor de wedstrijd waren als volgt:

  • Opening inschrijving: 7 juni 2022 08:00
  • Sluiting inschrijving: 14 juni 2022 12:00.

Bijschrijven en wijzigen gaat via het inschrijfsysteem van de KNRB.

Een aantal opmerkingen waarmee rekening dient te worden:

  • Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype
  • Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden niet gehonoreerd.
  • Velden gaan door vanaf 3 inschrijvingen
  • De ongestuurde boordnummers en velden met 7 of 8 inschrijvingen (met uitzondering van heats) worden verroeid over 6 banen.

Inschrijfgelden

De inschrijfgelden voor 2022 zijn:

VeldenJunioren wedstrijdroeiersSenioren wedstrijdroeiers
1x€ 22,-€ 27,50
2x€ 30,50€ 41,-
4- / 4x / 4*€ 42,-€ 51,50
8+€ 52,-€ 64,-

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 17 juni 2022 te zijn overgemaakt naar NL42 INGB 0006 3440 34 t.n.v. Westelijke Regatta onder vermelding van verenigingsnaam.