table { display: block; overflow-x: auto; white-space: nowrap; }

Varen volgens een WK-schema met meerdere rondes waarbij ploegen de kans krijgen zichzelf te meten aan een groot deelnemersveld, dat is wat seniorenploegen in de dubbeltwee en vierzonder kunnen verwachten bij de Westelijke Regatta! De SuperCup brengt ploegen uit verschillende klassen en gewichtscategorieën samen in één cluster, afwijkend van het traditionele voorwedstrijden- en finalesysteem binnen de eigen klasse van beperkte omvang. Hoewel er uiteindelijk nog wel per veld een klasserend blik wordt uitgereikt op basis van de einduitslag, biedt het ploegen de mogelijkheid om spannende finales te varen op hun eigen niveau wat wellicht tot verrassende resultaten kan zorgen! Wat kun je verwachten?

Tijdens de SuperCup worden de velden per boottype binnen geslacht samengevoegd tot 4 clusters: Heren vier zonder, Dames vier zonder, Heren dubbeltwee, Dames dubbeltwee. Deze vier clusters varen elk volgens het promotieschema van het World Rowing Wereldkampioenschap. In dit schema plaatsen de best-presterende ploegen in de voorwedstrijden zich direct voor de volgende rondes, terwijl de anderen een tweede kans krijgen in de herkansingen. Vervolgens varen alle ploegen in een serie achtste-, kwart-, halve en hele finales, waarbij het deelnemersveld steeds meer aan elkaar gewaagd wordt. Zo zijn uiteindelijk de H-finales net zo spannend als de A-finales!

Voor elk veld krijgt de ploeg met de hoogste eindklassering een blik. Voor de seniorenvelden (elite, gevorderde, gevorderde B en beginner) zijn dat klasserende blikken en voor klassementsvelden niet-klasserend. Deelnemers van de developmentvelden doen daarbij ook mee in hun eigen seniorenveld en kunnen dus zowel het niet-klasserende developmentblik als een klasserend blik winnen! De punten voor het Development Klassement worden uitgedeeld op basis van de eindklassering van de ploegen die ingeschreven staan in het klassement.

Bepalingen voor SuperCup

 1. Het toernooi wordt in 4 clusters gevaren namelijk:
  • Heren vier zonder:
   • Lichte Heren Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Heren Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Heren Elite vier zonder (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
   • Heren Gevorderde vier zonder
   • Heren Gevorderde b vier zonder
   • Lichte Heren Elite vier zonder (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
   • Lichte Heren Gevorderde vier zonder
   • Lichte Heren Gevorderde b vier zonder
  • Dames vier zonder:
   • Dames Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Dames Elite vier zonder (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024.)
   • Dames Gevorderde vier zonder
   • Dames Gevorderde b vier zonder
  • Heren dubbeltwee:
   • Heren Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Lichte Heren Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Heren Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024.)
   • Heren Gevorderde dubbeltwee
   • Heren Gevorderde b dubbeltwee
   • Heren Beginner dubbeltwee
   • Lichte Heren Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024.)
   • Lichte Heren Gevorderde dubbeltwee
   • Lichte Heren Gevorderde b dubbeltwee
   • Lichte Heren Beginner dubbeltwee
  • Dames dubbeltwee:
   • Damen Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Lichte Dames Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
   • Dames Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
   • Dames Gevorderde dubbeltwee
   • Dames Gevorderde b dubbeltwee
   • Dames Beginner dubbeltwee
   • Lichte Dames Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
   • Lichte Dames Gevorderde dubbeltwee
   • Lichte Dames Gevorderde b dubbeltwee
   • Lichte Dames Beginner dubbeltwee.
 2. Voor elk cluster worden de finales helemaal uitgevaren en daarmee wordt de eindklassering opgemaakt. Voor elk veld krijgt de ploeg met de hoogste klassering een blik. Voor de seniorenvelden (Elite, Gevorderde, Gevorderde B en Beginner) zijn dat klasserende blikken.
 3. Voor ieder veld van het Development Klassement (bijvoorbeeld LHDev 4-) wordt een Westelijke blik voor het developmentveld uitgereikt. Deze blikken zijn (zoals altijd) niet klasserend.
 4. De uitslag van de finales wordt gebruikt voor het toekennen van punten in het Development Klassement. Alle finales worden uitgevaren; op grond van eerdere rondes worden dus geen klassementspunten verdeeld.
 5. Elke ploeg kan slechts in één klasse (Elite, Gevorderde, Gevorderde B en Beginner) inschrijven voor de SuperCup. Daar bovenop kan de ploeg óók deelnemen aan het Developmentveld.
 6. De SuperCup wordt volgens het World Rowing promotie schema over 6 banen gevaren.
 7. De prijsuitreiking zal direct na de betreffende race plaatsvinden aan het erevlot.
 8. Voor lichte roeiers is het inwegen ongewijzigd, maar vereist enige aandacht. Het inwegen is verplicht op zowel zaterdag als zondag tussen twee en één uur voor de start van de eigen race. Echter, als een ploeg een eerste ronde op zondag niet hoeft te starten dient de ploeg wel al ’s ochtends in te wegen en niet pas één tot twee uur voor de eigen finale. Dat is dus tussen de twee uur voor de start van de eerste race van de eerste ronde van de dag van het eigen cluster en één uur voor de start van de laatste race van de eerste ronde van de dag van het eigen cluster.

Opmerkingen voor inschrijvingen

 • De verwachting voor de inschrijvingen is dat de D4- maximaal vier rondes zullen varen (voorwedstrijden, herkansingen, halve finales, finales, waarvan twee op elke dag) en de overige velden maximaal vijf rondes (voorwedstrijden, herkansingen, kwart finales, halve finales, finales, waarvan drie op zaterdag en twee op zondag).
 • De regel dat een veld niet doorgaat bij minder dan 3 inschrijvingen geldt niet voor de elitevelden binnen de SuperCup. Deze velden zijn in dat geval niet klasserend. Ook wordt er in dat geval geen veldblik uitgedeeld.
 • Alleen het Eliteveld voor 2x en 4- wordt naast de SuperCup ook nog uitgeschreven als traditioneel veld met maximaal 2 rondes op zaterdag. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024
 • Inschrijvingen voor de developmentvelden worden gedaan via een van de klasserende velden. Bij deze velden worden dan de volgende vraag zichtbaar in het inschrijfsysteem waarbij deelname aan het developmentsveld en -klassement kan worden aangegeven: Neemt deze ploeg deel aan het developmentveld? en Als deze ploeg deelneemt aan het Developmentklassement, onder welke naam is dat?. Het is dus niet mogelijk om wel aan het developmentveld maar niet aan een klasserend veld mee te doen.
 • Eventueel dubbel starten van de SuperCup met E4x of E8x (of E1x maar in minder mate) wordt als meest aannemelijk beschouwd op zondag, in het tijdschema wordt geprobeerd dit zo goed mogelijk te faciliteren. Mocht onverwacht het aantal inschrijvingen lager zijn dan 13 ploegen per cluster is dubbel starten niet mogelijk vanwege 3 rondes op zondag.
 • Deelname van ploegen aan het developmentveld is zichtbaar in het inschrijfsysteem van de KNRB en TimeTeam met de toevoeging ‘(Dev)’ achter de ploegnaam. Dit wordt handmatig bijgewerkt dus loopt mogelijk af en toe achter.

Promotieschema

De SuperCup worden gestart volgens het World Rowing promotie schema, dat hieronder is weergeven. Vanwege technische beperkingen is dit promotieschema niet zichtbaar in TimeTeam zoals dat wel is voor andere velden.

In het promitieschema worden de volgende afkortingen gebruikt:

 • x.[race] = xde ploeg in uitslag van race
 • [race]y = yde race
 • [race]y.vz = zde versie van race (versie wordt willekeurig gekozen na afloop van vorige ronde)
 • (…) = Alleen van toepassing bij meer dan minimum aantal ploegen per schema
 • tt = timetrail
 • vw = voorwedstrijd
 • hk = herkansing
 • af = achtste finale
 • kf = kwartfinale
 • hf = halve finale

Alle ploegen directe A-finale op zondagmiddag

A-finale
1
2
3
4
5
6

 

Voorwedstrijden op zondagochtend: Alle winnaars naar A-finale, rest naar herkansing

Herkansingen op zondagochtend: Eerste 4 naar A-finale, laatste valt af

Finales op zondagmiddag

vw1 hk A-finale
1 2.vw1 1.vw1
2 2.vw2 1.vw2
3 3.vw1 1.hk
4 3.vw2 2.hk
4.vw1 3.hk
4.hk
vw2
5
6
7

 

Voorwedstrijden op zondagochtend: Alle winnaars naar A-finale, rest naar herkansing

Herkansingen op zondagochtend: Eerste 4 naar A-finale, rest naar B-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk A-finale
1 2.vw1 1.vw1
2 2.vw2 1.vw2
3 3.vw1 1.hk
4 3.vw2 2.hk
4.vw1 3.hk
4.vw2 4.hk
vw2 B-finale
5 5.hk
6 6.hk
7
8

Voorwedstrijden op zondagochtend: Elke eerste 2 naar A-finale, rest naar herkansing

Herkansingen op zondagochtend: Eerste 2 naar A-finale, rest naar B-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk A-finale
1 3.vw1 1.vw1
2 3.vw2 1.vw2
3 4.vw1 2.vw1
4 4.vw2 2.vw2
(10) 5.vw2 1.hk
(5.vw1) 2.hk
vw2 B-finale
5 3.hk
6 4.hk
7 5.hk
8 (6.hk)
9

 

Voorwedstrijden op zondagochtend: Alle winnaars naar A-finale, rest naar herkansingen

Herkansingen op zondagochtend: Elke eerste 2 naar A-finale, rest naar B-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 A-finale
1 2.vw1 2.vw1 1.vw1
2 3.vw2 3.vw2 1.vw2
3 4.vw1 4.vw2 1.hk1
4 5.vw2 5.vw1 1.hk2
5 (6.vw1) (6.vw1) 2.hk1
(12) 2.hk2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 B-finale
6 2.vw2 2.vw2 3.hk1
7 3.vw1 3.vw1 3.hk2
8 4.vw2 4.vw1 4.hk1
9 5.vw1 5.vw2 4.hk2
10 5.vw2 6.vw2 5.hk2
11 (5.hk1)

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar halve finales, rest naar herkansing

Herkansin op zaterdagmiddag: Eerste 3 naar halve finales, laatste valt af

Halve finales op zondagochtend: Elke eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk hf1.v1 hf1.v2 A-finale
1 4.vw1 1.vw1 1.vw1 1.hf1
2 4.vw2 1.vw3 1.vw2 1.hf2
3 4.vw3 2.vw2 2.vw3 2.hf1
4 5.vw3 3.vw3 3.vw2 2.hf2
2.hk 1.hk 3.hf1
3.hk 3.hk 3.hf2
vw2 hf2.v1 hf2.v2 B-finale
5 1.vw2 1.vw3 4.hf1
6 3.vw1 2.vw1 4.hf2
7 2.vw3 2.vw2 5.hf1
8 3.vw1 3.vw1 5.hf2
3.vw2 3.vw3 6.hf1
1.hk 2.hk 6.hf2
vw3
9
10
11
12
13

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar halve AB-finales, rest naar herkansing

Herkansing op zaterdagmiddag: Eerste 3 naar halve AB-finales, rest naar C-finale

Halve finales op zondagochtend: Elke eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk hABf1.v1 hABf1.v2 A-finale
1 4.vw1 1.vw1 1.vw1 1.hf1
2 4.vw2 1.vw3 1.vw2 1.hf2
3 4.vw3 2.vw2 2.vw3 2.hf1
4 5.vw2 3.vw3 3.vw2 2.hf2
(15) 5.vw3 2.hk 1.hk 3.hf1
(5.vw1) 3.hk 3.hk 3.hf2
vw2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
5 1.vw2 1.vw3 4.hf1
6 3.vw1 2.vw1 4.hf2
7 2.vw3 2.vw2 5.hf1
8 3.vw1 3.vw1 5.hf2
9 3.vw2 3.vw3 6.hf1
1.hk 2.hk 6.hf2
vw3 C-finale
10 4.hk
12 5.hk
12 (6.hk)
13
14

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB-finales, rest naar C-finale

Halve finales op zondagochtend: Elke eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 hABf1.v1 hABf1.v2 A-finale
1 3.vw3 3.vw3 1.vw3 1.vw3 1.hf1
2 3.vw2 3.vw1 1.vw2 1.vw1 1.hf2
3 4.vw1 4.vw2 2.vw1 2.vw2 2.hf1
4 5.vw2 5.vw1 1.hk2 1.hk2 2.hf2
5 6.vw3 6.vw3 2.hk1 2.hk1 3.hf1
(18) (6.vw1) (6.vw2) 3.hk2 3.hk1 3.hf2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 3.vw1 3.vw2 1.vw1 1.vw2 4.hf1
7 4.vw3 4.vw4 2.vw3 2.vw3 4.hf2
8 4.vw2 4.vw1 2.vw2 2.vw1 5.hf1
9 5.vw3 5.vw3 1.hk1 1.hk1 5.hf2
10 5.vw1 5.vw2 2.hk2 2.hk2 6.hf1
(17) (6.vw2) (6.vw1) 3.hk1 3.hk2 6.hf2
vw3 C-finale
11 4.hk1
12 4.hk2
13 5.hk1
14 5.hk2
15 (6.hk1)
16 (6.hk2)

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar halve CD-finale

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: laatsten naar D-finale, rest naar C-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw1 3.vw1 1.vw1 1.vw1 1.hABf1
2 3.vw2 3.vw3 1.vw2 1.vw3 1.hABf2
3 4.vw3 4.vw2 2.vw3 2.vw2 2.hABf1
4 4.vw4 4.vw4 2.vw4 2.vw4 2.hABf2
5.vw3 5.vw4 1.hk1 1.hk2 3.hABf1
2.hk2 2.hk1 3.hABf2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
5 3.vw3 3.vw2 1.vw3 1.vw2 4.hABf1
6 3.vw4 3.vw4 1.vw4 1.vw4 4.hABf2
7 4.vw1 4.vw1 2.vw1 2.vw1 5.hABf1
8 4.vw2 4.vw3 2.vw2 2.vw3 5.hABf2
9 5.vw2 5.vw2 1.hk2 1.hk1 6.hABf1
5.vw4 5.vw3 2.hk1 2.hk2 6.hABf2
vw3 hCDf2.v1 hCDf1.v2 C-finale
10 3.hk2 3.hk1 1.hCDf1
12 4.hk1 4.hk2 1.hCDf2
12 5.hk2 5.hk2 2.hCDf1
13 2.hCDf2
14 3.hCDf2
vw4 hCDf1.v1 hCDf2.v2 D-finale
15 3.hk1 3.hk2 4.hCDf1
16 4.hk2 4.hk1 3.hCDf2
17 5.hk1 5.hk1
18 6.hk2 6.hk2
19

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar halve CD-finale

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: laatsten naar D-finale, rest naar C-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw1 3.vw1 1.vw1 1.vw1 1.hABf1
2 3.vw2 3.vw3 1.vw2 1.vw3 1.hABf2
3 4.vw3 4.vw2 2.vw3 2.vw2 2.hABf1
4 4.vw4 4.vw4 2.vw4 2.vw4 2.hABf2
5 5.vw1 5.vw1 1.hk1 1.hk2 3.hABf1
5.vw3 5.vw3 2.hk2 2.hk1 3.hABf2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 3.vw3 3.vw2 1.vw3 1.vw2 4.hABf1
7 3.vw4 3.vw4 1.vw4 1.vw4 4.hABf2
8 4.vw1 4.vw1 2.vw1 2.vw1 5.hABf1
9 4.vw2 4.vw3 2.vw2 2.vw3 5.hABf2
10 5.vw2 5.vw2 1.hk2 1.hk1 6.hABf1
5.vw4 5.vw3 2.hk1 2.hk2 6.hABf2
vw3 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 3.hk1 3.hk1 1.hCDf1
12 4.hk2 4.hk2 1.hCDf2
13 5.hk1 5.hk2 2.hCDf1
14 6.hk2 6.hk1 2.hCDf2
15 3.hCDf1
3.hCDf2
vw4 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 3.hk2 3.hk2 4.hCDf1
17 4.hk1 4.hk1 4.hCEf2
18 5.hk2 5.hk1
19 6.hk1 6.hk2
20

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke winnaar naar halve AB finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar halve CD-finale

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 2.vw1 2.vw1 1.vw1 1.vw1 1.hABf1
2 3.vw2 3.vw4 1.vw3 1.vw2 1.hABf2
3 4.vw3 4.vw3 1.h2 1.hk3 2.hABf1
4 5.vw4 5.vw2 1.hk4 1.hk4 2.hABf2
5 (6.vw1) (6.vw1) 2.hk1 2.hk1 3.hABf1
(24) 2.hk3 2.hk2 3.hABf2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 2.vw2 2.vw3 1.vw2 1.vw3 4.hABf1
7 3.vw3 3.vw2 1.vw4 1.vw4 4.hABf2
8 4.vw4 4.vw1 1.hk1 1.hk1 5.hABf1
9 5.vw1 5.vw4 1.hk3 1.hk2 5.hABf2
10 (6.vw2) (6.vw3) 2.hk2 2.hk3 6.hABf1
(23) 2.hk4 2.hk4 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 hCDf2.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 2.vw3 2.vw2 3.hk2 3.hk1 1.hCDf1
12 3.vw4 3.vw1 3.hk4 3.hk4 1.hCDf2
13 4.vw1 4.vw4 4.hk1 4.hk3 2.hCDf1
14 5.vw2 5.vw3 4.hk3 4.hk2 2.hCDf2
15 (6.vw3) (6.vw2) 5.hk4 5.hk4 3.hCDf1
(22) (5.hk2) (5.hk1) 3.hCDf2
vw4 hk4.v1 hk1.v2 hCDf1.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 2.vw4 2.vw4 3.hk1 3.hk3 4.hCDf1
17 3.vw1 3.vw3 3.hk3 3.hk2 4.hCDf2
18 4.vw2 4.vw2 4.hk2 4.hk1 5.hCDf1
19 5.vw3 5.vw1 4.hk4 4.hk4 (5.hCDf2)
20 6.vw4 6.vw4 (5.hk1) (5.hk3) (6.hCDf1)
21 (5.hk3) (5.hk2) (6.hCDf2)

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 4 naar kwartfinales, rest naar herkansing

Herkansing op zaterdagochtend: Eerste vier naar kwartfinales, laatste valt af

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk kf1.v1 kf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 5.vw1 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 5.vw2 1.vw2 2.vw2 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 5.vw3 3.vw3 2.vw5 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 5.vw4 3.vw4 3.vw3 2.kf3 2.kf4 2.hABf2
5 5.vw5 4.vw5 4.vw4 3.kf1 3.kf1 3.hABf1
4.hk 3.hk 3.kf3 3.kf4 3.hABf2
vw2 kf2.v1 kf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
7 2.vw4 2.vw1 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
8 3.vw1 2.vw4 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
9 3.vw5 4.vw3 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
10 4.vw2 4.vw5 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
2.hk 1.hk 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 kf3.v1 kf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 1.vw4 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
12 2.vw1 1.vw5 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
13 2.vw5 3.vw2 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
14 3.vw2 3.vw4 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
15 4.vw3 4.vw1 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
3.hk 4.hk 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 kf4.v1 kf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 1.vw5 1.vw4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
17 2.vw2 2.vw3 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
18 2.vw3 3.vw1 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
19 4.vw1 3.vw5 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
20 4.vw4 4.vw2 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
1.hk 2.hk 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5
21
22
23
24
25

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 4 naar kwart ABCD finales, rest naar herkansing

Herkansing op zaterdagochtend: Eerste vier naar kwart ABCD finales, rest naar E-finale

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 5.vw1 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 5.vw2 1.vw2 2.vw2 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 5.vw3 3.vw3 2.vw5 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 5.vw4 3.vw4 3.vw3 2.kf3 2.kf4 2.hABf2
5 5.vw5 4.vw5 4.vw4 3.kf1 3.kf1 3.hAB1
6.vw5 4.hk 3.hk 3.kf3 3.kf4 3.hAB2
vw2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
7 2.vw4 2.vw1 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
8 3.vw1 2.vw4 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
9 3.vw5 4.vw3 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
10 4.vw2 4.vw5 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
2.hk 1.hk 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 1.vw4 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
12 2.vw1 1.vw5 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
13 2.vw5 3.vw2 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
14 3.vw2 3.vw4 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
15 4.vw3 4.vw1 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
3.hk 4.hk 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 1.vw5 1.vw4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
17 2.vw2 2.vw3 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
18 2.vw3 3.vw1 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
19 4.vw1 3.vw5 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
20 4.vw4 4.vw2 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
1.hk 2.hk 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5 E-finale
21 5.hk
22 6.hk
23
24
25
26

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 4 naar kwart ABCD finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD finales, rest naar E-finale

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 5.vw1 5.vw1 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 5.vw3 5.vw2 1.vw2 2.vw2 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 5.vw5 5.vw5 3.vw3 2.vw5 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 6.vw4 6.vw4 3.vw4 3.vw3 2.kf3 2.kf4 2.hABf2
5 (6.vw2) (6.vw3) 4.vw5 4.vw4 3.kf1 3.kf1 3.hAB1
(30) 2.hk2 2.hk1 3.kf3 3.kf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 5.vw2 5.vw3 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
7 5.vw4 5.vw4 2.vw4 2.vw1 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
8 6.vw5 6.vw5 3.vw1 2.vw4 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
9 (6.vw1) (6.vw1) 3.vw5 4.vw3 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
10 (6.vw3) (6.vw2) 4.vw2 4.vw5 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
(29) 1.hk2 1.hk1 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 1.vw4 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
12 2.vw1 1.vw5 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
13 2.vw5 3.vw2 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
14 3.vw2 3.vw4 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
15 4.vw3 4.vw1 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
(28) 2.hk1 2.hk2 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 1.vw5 1.vw4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
17 2.vw2 2.vw3 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
18 2.vw3 3.vw1 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
19 4.vw1 3.vw5 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
20 4.vw4 4.vw2 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
21 1.hk1 1.hk2 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5 E-finale
22 3.hk1
23 3.hk2
24 4.hk1
25 (4.hk2)
26 (5.hk1)
27 (5.hk2)

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar halve EF-finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EF-finale, laatsten naar F-finale, rest naar E-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 4.vw2 4.vw1 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 4.vw5 4.vw6 1.vw2 1.vw6 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 5.vw6 5.vw3 2.vw3 2.vw5 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 5.vw3 5.vw5 3.vw6 3.vw4 2.kf3 2.kf4 2.hABf2
5 1.hk1 1.hk3 3.kf1 3.kf1 3.hAB1
2.hk2 2.r2 3.kf3 3.kf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 4.vw3 4.vw2 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
7 4.vw6 4.vw4 1.vw4 1.vw5 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
8 5.vw1 5.vw1 2.vw5 2.vw4 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
9 5.vw4 5.vw6 3.vw4 3.vw3 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
10 1.hk2 1.hk2 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
2.hk3 2.hk1 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 4.vw1 4.vw3 1.vw5 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
12 4.vw4 4.vw5 2.vw1 2.vw1 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
13 5.vw5 5.vw2 2.vw6 2.vw2 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
14 5.vw2 5.vw4 3.vw2 3.vw5 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
15 6.vw6 6.vw6 3.vw3 3.vw6 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
1.hk3 1.hk1 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 1.vw6 1.hk4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
17 2.vw2 2.vw3 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
18 2.vw4 2.vw6 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
19 3.vw1 3.vw1 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
20 3.vw5 3.vw2 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
2.hk1 2.hk3 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5 hEFf1.v1 hEFf1.v2 E-finale
21 3.hk1 3.hk1 1.hEFf1
22 3.hk2 3.hk3 1.hEFf2
23 4.hk3 4.hk2 2.hEFf1
24 2.hEFf2
25 3.hEFf2
vw6 hEFf2.v1 hEFf2.v2 F-finale
26 3.hk3 3.hk2 3.hEFf1
27 4.hk1 4.hk1 4.hEFf2
28 4.hk2 4.hk2
29 5.hk3 5.hk3
30
31

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar halve EF-finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EF-finale, eerste 3 naar E-finale, rest naar F-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 4.vw1 4.vw1 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 4.vw5 4.vw6 1.vw2 1.vw6 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 5.vw6 5.vw3 2.vw3 2.vw5 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 5.vw3 5.vw5 3.vw6 3.vw4 2.kf4 2.kf4 2.hABf2
5 (6.vw4) (6.vw4) 1.hk1 1.hk2 3.kf1 3.kf1 3.hAB1
(36) (6.vw2) (6.vw2) 2.hk3 2.hk3 3.kf3 3.kf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 4.vw2 4.vw2 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
7 4.vw4 4.vw4 1.vw4 1.vw5 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
8 5.vw5 5.vw1 2.vw5 2.vw4 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
9 5.vw1 5.vw6 3.vw4 3.vw3 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
10 6.vw6 6.vw5 1.hk3 1.hk3 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
(35) (6.vw3) (6.vw3) 2.hk2 2.hk1 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 4.vw3 4.vw3 1.vw5 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
12 4.vw6 4.vw5 2.vw1 2.vw1 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
13 5.vw2 5.vw2 2.vw6 2.vw2 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
14 5.vw4 5.vw4 3.vw2 3.vw5 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
15 6.vw5 6.vw6 3.vw3 3.vw6 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
(34) (6.vw1) (6.vw1) 1.hk2 1.hk1 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 1.vw6 1.hk4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
17 2.vw2 2.vw3 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
18 2.vw4 2.vw6 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
19 3.vw1 3.vw1 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
20 3.vw5 3.vw2 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
(33) 2.hk1 2.hk2 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5 hEFf1.v1 hEFf1.v2 E-finale
21 3.hk2 3.hk2 1.hEFf1
22 3.hk3 3.hk1 1.hEFf2
23 4.hk1 4.hk3 2.hEFf1
24 5.hk3 5.hk2 2.hEFf2
25 (6.hk2) (6.hk1) 3.hEFf1
26 (6.hk1) (6.hk3) 3.hEFf2
vw6 hEFf2.v1 hEFf2.v2 F-finale
27 3.hk1 3.hk3 4.hEFf1
28 4.hk2 4.hk2 4.hEFf2
29 4.hk3 4.hk1 (5.hEFf1)
30 5.hk2 5.hk3 (5.hEFf2)
31 (5.hk1) (5.hk1) (6.hEFf1)
32 (6.hk3) (6.hk2) (6.hEFf2)

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar halve EFG-finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EFG-finale, eerste 2 naar E-finale, laatste naar G-finale, rest naar F-finale.

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw2 3.vw1 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 3.vw3 3.vw2 1.vw2 1.vw5 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 4.vw1 4.vw3 2.vw3 2.vw2 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 4.vw8 4.vw8 2.vw4 2.vw6 2.kf4 2.kf4 2.hABf2
5.vw4 5.vw6 1.hk2 1.hk1 3.kf1 3.kf1 3.hAB1
5.vw5 5.vw5 2.hk4 2.hk3 3.kf3 3.kf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
5 3.vw7 3.vw6 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
6 3.vw8 3.vw7 1.vw4 1.vw6 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
7 4.vw4 4.vw2 2.vw5 2.vw1 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
8 4.vw5 4.vw4 2.vw6 2.vw5 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
5.vw6 5.vw8 1.hk3 1.hk2 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
1.hk2 2.hk4 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
9 3.vw1 3.vw5 1.vw5 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
10 3.vw5 3.vw8 1.vw6 1.vw7 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
11 4.vw2 4.vw6 2.vw7 2.vw4 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
12 4.vw6 4.vw7 2.vw8 2.vw8 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
(38) 5.vw7 5.vw4 1.hk1 1.vw3 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
(5.vw3) (5.vw3) 2.hk3 2.vw1 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 hk4.v1 hk4.v2 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
13 3.vw4 3.vw3 1.vw7 1.vw4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
14 3.vw6 3.vw4 1.vw8 1.vw8 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
15 4.vw3 4.vw1 2.vw1 2.vw3 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
16 4.vw7 4.vw5 2.vw2 2.vw7 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
17 5.vw8 5.vw7 1.hk4 1.vw4 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
2.hk1 2.vw2 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5 hEFGf1.v1 hEFGf1.v2 E-finale
18 3.hk2 3.hk1 1.hEFGf1
19 3.hk4 3.hk3 1.hEFGf2
20 5.hk1 5.hk2 1.hEFGf3
21 5.hk3 5.hk4 2.hEFGf1
22 6.hk1 6.hk1 2.hEFGf2
2.hEFGf3
vw6 hEFGf2.v1 hEFGf2.v2 F-finale
23 3.hk3 3.hk4 3.hEFGf1
24 4.hk1 4.hk2 3.hEFGf2
25 4.hk2 4.hk1 3.hEFGf3
26 5.hk4 5.hk3 4.hEFGf1
27 (4.hEFGf3)
vw7 hEFGf3.v1 hEFGf3.v2 G-finale
28 3.hk1 3.hk2 4.hEFGf2
29 4.hk3 4.hk4 5.hEFGf1
30 4.hk4 4.hk3 laatste.hEFGf3
31 5.hk2 5.hk1
32 (6.hk3) (6.hk3)
vw8
33
34
35
36
37

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar halve EFG-finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EFG-finale, eerste 2 naar E-finale, 3 en 4 naar F-finale, rest naar G-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw2 3.vw6 1.vw1 1.vw1 1.kf1 1.kf1 1.hABf1
2 3.vw3 3.vw7 1.vw2 1.vw5 1.kf2 1.kf3 1.hABf2
3 4.vw4 4.vw2 2.vw3 2.vw2 2.kf3 2.kf2 2.hABf1
4 4.vw8 4.vw4 2.vw4 2.vw6 2.kf4 2.kf4 2.hABf2
(40) 5.vw5 5.vw8 1.hk2 1.hk1 3.kf1 3.kf1 3.hAB1
(5.vw1) (5.vw1) 2.hk4 2.hk3 3.kf3 3.kf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
5 3.vw7 3.vw5 1.vw3 1.vw2 1.kf3 1.kf2 4.hABf1
6 3.vw8 3.vw8 1.vw4 1.vw6 1.kf4 1.kf4 4.hABf2
7 4.vw1 4.vw6 2.vw5 2.vw1 2.kf1 2.kf1 5.hABf1
8 4.vw5 4.vw7 2.vw6 2.vw5 2.kf2 2.kf3 5.hABf2
9 5.vw2 5.vw3 1.hk3 1.hk2 3.kf2 3.kf2 6.hABf1
5.vw6 5.vw4 1.hk2 2.hk4 3.kf4 3.kf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
10 3.vw4 3.vw3 1.vw5 1.vw3 4.kf1 4.kf1 1.hCDf1
11 3.vw5 3.vw4 1.vw6 1.vw7 4.kf2 4.kf4 1.hCDf2
12 4.vw2 4.vw1 2.vw7 2.vw4 5.kf3 5.kf2 2.hCDf1
13 4.vw6 4.vw5 2.vw8 2.vw8 5.kf4 5.kf4 2.hCDf2
14 5.vw3 5.vw2 1.hk1 1.vw3 6.kf1 6.kf1 3.hCDf1
5.vw7 5.vw7 2.hk3 2.vw1 6.kf3 6.kf4 3.hCDf2
vw4 hk4.v1 hk4.v2 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
15 3.vw1 3.vw1 1.vw7 1.vw4 4.kf3 4.kf2 4.hCDf1
16 3.vw6 3.vw2 1.vw8 1.vw8 4.kf4 6.kf4 4.hCDf2
17 4.vw3 4.vw3 2.vw1 2.vw3 5.kf1 5.kf1 5.hCDf1
18 4.vw7 4.vw8 2.vw2 2.vw7 5.kf2 5.kf3 5.hCDf2
19 5.vw4 5.vw6 1.hk4 1.vw4 6.kf2 6.kf2 6.hCDf1
5.vw8 5.vw5 2.hk1 2.vw2 6.kf4 6.kf3 6.hCDf2
vw5 hEFGf1.v1 hEFGf1.v2 E-finale
20 3.hk2 3.hk1 1.hEFGf1
21 3.hk4 3.hk3 1.hEFGf2
22 5.hk1 5.hk2 1.hEFGf3
23 5.hk3 5.hk4 2.hEFGf1
24 6.hk4 6.hk4 2.hEFGf2
(6.hk1) (6.hk1) 2.hEFGf3
vw6 hEFGf2.v1 hEFGf2.v2 F-finale
25 3.hk3 3.hk4 3.hEFGf1
26 4.hk1 4.hk2 3.hEFGf2
27 4.hk2 4.hk1 3.hEFGf3
28 5.hk4 5.hk3 4.hEFGf1
29 6.hk2 6.hk2 4.hEFGf2
4.hEFGf3
vw7 hEFGf3.v1 hEFGf3.v2 G-finale
30 3.hk1 3.hk2 5.hEFGf1
31 4.hk3 4.hk4 5.hEFGf2
32 4.hk4 4.hk3 5.hEFGf3
33 5.hk2 5.hk1 (6.hEFGf1)
34 6.hk3 6.hk3
vw8
35
36
37
38
39

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Alle winnaars naar kwart ABCD-finales, rest naar kwart EFG finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: In elke kwart ABCD finale: eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales. In elke kwart EFG finale: eerste 3 naar halve EF finale, 4 en 5 naar finale G

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EF-finale, eerste 3 naar E-finale, rest naar F-finale

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw6 3.vw4 1.vw1 1.vw1 1.kABCDf1 1.kABCDf1 1.hABf1
2 4.vw7 4.vw3 1.vw2 1.vw5 1.kABCDf2 1.kABCDf3 1.hABf2
3 5.vw8 5.vw2 2.vw3 2.vw2 2.kABCDf3 2.kABCDf2 2.hABf1
4 2.vw4 2.vw6 2.kABCDf4 2.kABCDf4 2.hABf2
5 1.hk5 1.hk1 3.kABCDf1 3.kABCDf1 3.hAB1
1.hk6 1.hk5 3.kABCDf3 3.kABCDf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 3.vw7 3.vw5 1.vw3 1.vw2 1.kABCDf3 1.kABCDf2 4.hABf1
7 4.vw8 4.vw4 1.vw4 1.vw6 1.kABCDf4 1.kABCDf4 4.hABf2
8 5.vw1 5.vw3 2.vw5 2.vw1 2.kABCDf1 2.kABCDf1 5.hABf1
9 2.vw6 2.vw5 2.kABCDf2 2.kABCDf3 5.hABf2
10 1.hk1 1.hk2 3.kABCDf2 3.kABCDf2 6.hABf1
1.hk8 1.hk6 3.kABCDf4 3.kABCDf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 3.vw8 3.vw6 1.vw5 1.vw3 4.kABCDf1 4.kABCDf1 1.hCDf1
12 4.vw1 4.vw5 1.vw6 1.vw7 4.kABCDf2 4.kABCDf4 1.hCDf2
13 5.vw2 5.vw4 2.vw7 2.vw4 5.kABCDf3 5.kABCDf2 2.hCDf1
14 2.vw8 2.vw8 5.kABCDf4 5.kABCDf4 2.hCDf2
15 1.hk2 1.hk3 6.kABCDf1 6.kABCDf1 3.hCDf1
1.hk3 1.hk7 6.kABCDf3 6.kABCDf4 3.hCDf2
vw4 hk4.v1 hk4.v2 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 3.vw1 3.vw7 1.vw7 1.vw4 4.kABCDf3 4.kABCDf2 4.hCDf1
17 4.vw2 4.vw6 1.vw8 1.vw8 4.kABCDf4 6.kABCDf4 4.hCDf2
18 5.vw3 5.vw5 2.vw1 2.vw3 5.kABCDf1 5.kABCDf1 5.hCDf1
19 2.vw2 2.vw7 5.kABCDf2 5.kABCDf3 5.hCDf2
20 1.hk2 1.hk4 6.kABCDf2 6.kABCDf2 6.hCDf1
1.hk3 1.hk8 6.kABCDf4 6.kABCDf3 6.hCDf2
vw5 hk5.v1 hk5.v2 kEFGf1.v1 kEFGf1.v2 hEFf1.v1 hEFf1.v2 E-finale
21 3.vw2 3.vw8 2.hk2 2.hk1 1.kEFf1 1.kEFf1 1.hEFf1
22 4.vw3 4.vw7 2.hk3 2.hk6 1.kEFf2 1.kEFf3 1.hEFf2
23 5.vw4 5.vw6 3.hk4 3.hk3 2.kEFf1 2.kEFf2 2.hEFf1
24 3.hk6 3.hk8 2.kEFf2 2.kEFf4 2.hEFf2
25 3.kEFf1 3.kEFf1 3.hEFf1
3.kEFf2 3.kEFf4 3.hEFf2
vw6 hk6.v1 hk6.v2 kEFGf2.v1 kEFGH2.v2 hEFf2.v1 hEFf2.v2 F-finale
26 3.vw3 3.vw1 2.hk2 2.hk4 1.kEFf3 1.kEFf2 4.hEFf1
27 4.vw4 4.vw8 2.hk5 2.hk2 1.kEFf4 1.kEFf4 4.hEFf2
28 5.vw5 5.vw7 3.hk7 3.hk7 2.kEFf3 2.kEFf1 5.hEFf1
29 3.hk8 3.hk1 2.kEFf4 2.kEFf3 5.hEFf2
30 3.kEFf3 3.kEFf2 6.hEFf1
3.kEFf4 3.kEFf3 6.hEFf2
vw7 hk7.v1 hk7.v2 kEFGf3.v1 kEFGf3.v2 G-finale
31 3.vw4 3.vw2 2.hk6 2.hk3 4.kEFGf1
32 4.vw5 4.vw1 2.hk8 2.hk8 4.kEFGf2
33 5.vw6 5.vw8 3.hk2 3.hk3 4.kEFGf3
34 (6.vw7) (6.vw7) 3.hk1 3.hk1 4.kEFGf4
35 (4.hk7) (4.hk7) 5.kEFGf4
(42) (5.kEFGf3)
vw8 hk8.v1 hk8.v2 kEFGf4.v1 kEFGf4.v2
36 3.vw5 3.vw3 2.hk1 2.hk5
37 4.vw6 4.vw2 2.hk7 2.hk7
38 5.vw7 5.vw1 3.hk3 3.hk2
39 6.vw8 6.vw8 3.hk5 3.hk5
40 4.hk8 4.hk8
41

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Alle winnaars naar kwart ABCD finales, rest naar kwart EFGH finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: In elke kwart ABCD finale: eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales. In elke kwart EFGH finale: eerste 3 naar halve EF finales, rest naar halve GH finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EF-finale, eerste 3 naar E-finale, rest naar F-finale. In elke GH-finale, laatsten naar H-finale, rest naar G-finale.

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw6 3.vw4 1.vw1 1.vw1 1.kABCDf1 1.kABCDf1 1.hABf1
2 4.vw7 4.vw3 1.vw2 1.vw5 1.kABCDf2 1.kABCDf3 1.hABf2
3 5.vw8 5.vw2 2.vw3 2.vw2 2.kABCDf3 2.kABCDf2 2.hABf1
4 2.vw4 2.vw6 2.kABCDf4 2.kABCDf4 2.hABf2
5 1.hk5 1.hk1 3.kABCDf1 3.kABCDf1 3.hAB1
1.hk6 1.hk5 3.kABCDf3 3.kABCDf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 3.vw7 3.vw5 1.vw3 1.vw2 1.kABCDf3 1.kABCDf2 4.hABf1
7 4.vw8 4.vw4 1.vw4 1.vw6 1.kABCDf4 1.kABCDf4 4.hABf2
8 5.vw1 5.vw3 2.vw5 2.vw1 2.kABCDf1 2.kABCDf1 5.hABf1
9 2.vw6 2.vw5 2.kABCDf2 2.kABCDf3 5.hABf2
10 1.hk1 1.hk2 3.kABCDf2 3.kABCDf2 6.hABf1
1.hk8 1.hk6 3.kABCDf4 3.kABCDf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 3.vw8 3.vw6 1.vw5 1.vw3 4.kABCDf1 4.kABCDf1 1.hCDf1
12 4.vw1 4.vw5 1.vw6 1.vw7 4.kABCDf2 4.kABCDf4 1.hCDf2
13 5.vw2 5.vw4 2.vw7 2.vw4 5.kABCDf3 5.kABCDf2 2.hCDf1
14 2.vw8 2.vw8 5.kABCDf4 5.kABCDf4 2.hCDf2
15 1.hk2 1.hk3 6.kABCDf1 6.kABCDf1 3.hCDf1
1.hk3 1.hk7 6.kABCDf3 6.kABCDf4 3.hCDf2
vw4 hk4.v1 hk4.v2 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 3.vw1 3.vw7 1.vw7 1.vw4 4.kABCDf3 4.kABCDf2 4.hCDf1
17 4.vw2 4.vw6 1.vw8 1.vw8 4.kABCDf4 6.kABCDf4 4.hCDf2
18 5.vw3 5.vw5 2.vw1 2.vw3 5.kABCDf1 5.kABCDf1 5.hCDf1
19 2.vw2 2.vw7 5.kABCDf2 5.kABCDf3 5.hCDf2
20 1.hk2 1.hk4 6.kABCDf2 6.kABCDf2 6.hCDf1
1.hk3 1.hk8 6.kABCDf4 6.kABCDf3 6.hCDf2
vw5 hk5.v1 hk5.v2 kEFGHf1.v1 kEFGHf1.v2 hEFf1.v1 hEFf1.v2 E-finale
21 3.vw2 3.vw8 2.hk2 2.hk1 1.kEFGHf1 1.kEFGHf1 1.hEFf1
22 4.vw3 4.vw7 2.hk3 2.hk6 1.kEFGHf2 1.kEFGHf3 1.hEFf2
23 5.vw4 5.vw6 3.hk4 3.hk3 2.kEFGHf3 2.kEFGHf2 2.hEFf1
24 3.hk6 3.hk8 2.kEFGHf4 2.kEFGHf4 2.hEFf2
25 3.kEFGHf1 3.kEFGHf1 3.hEFf1
3.kEFGHf3 3.kEFGHf4 3.hEFf2
vw6 hk6.v1 hk6.v2 kEFGHf2.v1 kEFGHf2.v2 hEFf2.v1 hEFf2.v2 F-finale
26 3.vw3 3.vw1 2.hk2 2.hk4 1.kEFGHf3 1.kEFGHf2 4.hEFf1
27 4.vw4 4.vw8 2.hk5 2.hk2 1.kEFGHf4 1.kEFGHf4 4.hEFf2
28 5.vw5 5.vw7 3.hk7 3.hk7 2.kEFGHf1 2.kEFGHf1 5.hEFf1
29 6.vw6 6.vw6 3.hk8 3.hk1 2.kEFGHf2 2.kEFGHf3 5.hEFf2
30 4.hk6 4.hk6 3.kEFGHf2 3.kEFGHf2 6.hEFf1
31 3.kEFGHf4 3.kEFGHf3 5.hEFf2
vw7 hk7.v1 hk7.v2 kEFGHf3.v1 kEFGHf3.v2 hGHf1.v1 hGHf1.v2 G-finale
32 3.vw4 3.vw2 2.hk6 2.hk3 4.kEFGHf1 4.kEFGHf1 1.hGHf1
33 4.vw5 4.vw1 2.hk8 2.hk8 4.kEFGHf2 4.kEFGHf3 1.hGHf2
34 5.vw6 5.vw8 3.hk2 3.hk3 5.kEFGHf3 5.kEFGHf2 2.hGHf1
35 6.vw7 6.vw7 3.hk1 3.hk1 5.kEFGHf4 5.kEFGHf4 2.hGHf2
36 4.hk7 4.hk7 3.hGHf1
37
vw8 hk8.v1 hk8.v2 kEFGHf4.v1 kEFGHf4.v2 hGHf2.v1 hGHf2.v2 H-finale
38 3.vw5 3.vw3 2.hk1 2.hk5 4.kEFGHf3 4.kEFGHf2 3.hGHf2
39 4.vw6 4.vw2 2.hk7 2.hk7 4.kEFGHf4 4.kEFGHf4 4.hGHf1
40 5.vw7 5.vw1 3.hk3 3.hk2 5.kEFGHf2 5.kEFGHf3
41 6.vw8 6.vw8 3.hk5 3.hk5
42 4.hk8 4.hk8
43

 

Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar kwart ABCD-finales, rest naar herkansingen

Herkansingen op zaterdagochtend: Alle winnaars naar kwart ABCD finales, rest naar kwart EFGH finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: In elke kwart ABCD finale: eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales. In elke kwart EFGH finale: eerste 3 naar halve EF finales, rest naar halve GH finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EF-finale, eerste 3 naar E-finale, rest naar F-finale. In elke GH-finale, eerste 3 naar G-finale, rest naar H-finale.

Finales op zondagmiddag

vw1 hk1.v1 hk1.v2 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 3.vw6 3.vw4 1.vw1 1.vw1 1.kABCDf1 1.kABCDf1 1.hABf1
2 4.vw7 4.vw3 1.vw2 1.vw5 1.kABCDf2 1.kABCDf3 1.hABf2
3 5.vw8 5.vw2 2.vw3 2.vw2 2.kABCDf3 2.kABCDf2 2.hABf1
4 (6.vw1 (6.vw1) 2.vw4 2.vw6 2.kABCDf4 2.kABCDf4 2.hABf2
5 1.hk5 1.hk1 3.kABCDf1 3.kABCDf1 3.hAB1
(48) 1.hk6 1.hk5 3.kABCDf3 3.kABCDf4 3.hAB2
vw2 hk2.v1 hk2.v2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
6 3.vw7 3.vw5 1.vw3 1.vw2 1.kABCDf3 1.kABCDf2 4.hABf1
7 4.vw8 4.vw4 1.vw4 1.vw6 1.kABCDf4 1.kABCDf4 4.hABf2
8 5.vw1 5.vw3 2.vw5 2.vw1 2.kABCDf1 2.kABCDf1 5.hABf1
9 (6.vw2) (6.vw2) 2.vw6 2.vw5 2.kABCDf2 2.kABCDf3 5.hABf2
10 1.hk1 1.hk2 3.kABCDf2 3.kABCDf2 6.hABf1
(47) 1.hk8 1.hk6 3.kABCDf4 3.kABCDf3 6.hABf2
vw3 hk3.v1 hk3.v2 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
11 3.vw8 3.vw6 1.vw5 1.vw3 4.kABCDf1 4.kABCDf1 1.hCDf1
12 4.vw1 4.vw5 1.vw6 1.vw7 4.kABCDf2 4.kABCDf4 1.hCDf2
13 5.vw2 5.vw4 2.vw7 2.vw4 5.kABCDf3 5.kABCDf2 2.hCDf1
14 (6.vw3) (6.vw3) 2.vw8 2.vw8 5.kABCDf4 5.kABCDf4 2.hCDf2
15 1.hk2 1.hk3 6.kABCDf1 6.kABCDf1 3.hCDf1
(46) 1.hk3 1.hk7 6.kABCDf3 6.kABCDf4 3.hCDf2
vw4 hk4.v1 hk4.v2 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
16 3.vw1 3.vw7 1.vw7 1.vw4 4.kABCDf3 4.kABCDf2 4.hCDf1
17 4.vw2 4.vw6 1.vw8 1.vw8 4.kABCDf4 6.kABCDf4 4.hCDf2
18 5.vw3 5.vw5 2.vw1 2.vw3 5.kABCDf1 5.kABCDf1 5.hCDf1
19 (6.vw4) (6.vw4) 2.vw2 2.vw7 5.kABCDf2 5.kABCDf3 5.hCDf2
20 1.hk2 1.hk4 6.kABCDf2 6.kABCDf2 6.hCDf1
(45) 1.hk3 1.hk8 6.kABCDf4 6.kABCDf3 6.hCDf2
vw5 hk5.v1 hk5.v2 kEFGHf1.v1 kEFGHf1.v2 hEFf1.v1 hEFf1.v2 E-finale
21 3.vw2 3.vw8 2.hk2 2.hk1 1.kEFGHf1 1.kEFGHf1 1.hEFf1
22 4.vw3 4.vw7 2.hk3 2.hk6 1.kEFGHf2 1.kEFGHf3 1.hEFf2
23 5.vw4 5.vw6 3.hk4 3.hk3 2.kEFGHf3 2.kEFGHf2 2.hEFf1
24 6.vw5 6.vw5 3.hk6 3.hk8 2.kEFGHf4 2.kEFGHf4 2.hEFf2
25 4.hk5 5.hk5 3.kEFGHf1 3.kEFGHf1 3.hEFf1
26 (4.hk1) (4.hk1) 3.kEFGHf3 3.kEFGHf4 3.hEFf2
vw6 hk6.v1 hk6.v2 kEFGHf2.v1 kEFGHf2.v2 hEFf2.v1 hEFf2.v2 F-finale
27 3.vw3 3.vw1 2.hk2 2.hk4 1.kEFGHf3 1.kEFGHf2 4.hEFf1
28 4.vw4 4.vw8 2.hk5 2.hk2 1.kEFGHf4 1.kEFGHf4 4.hEFf2
29 5.vw5 5.vw7 3.hk7 3.hk7 2.kEFGHf1 2.kEFGHf1 5.hEFf1
30 6.vw6 6.vw6 3.hk8 3.hk1 2.kEFGHf2 2.kEFGHf3 5.hEFf2
31 4.hk6 4.hk6 3.kEFGHf2 3.kEFGHf2 6.hEFf1
32 (4.hk2) (4.hk2) 3.kEFGHf4 3.kEFGHf3 5.hEFf2
vw7 hk7.v1 hk7.v2 kEFGHf3.v1 kEFGHf3.v2 hGHf1.v1 hGHf1.v2 G-finale
33 3.vw4 3.vw2 2.hk6 2.hk3 4.kEFGHf1 4.kEFGHf1 1.hGHf1
34 4.vw5 4.vw1 2.hk8 2.hk8 4.kEFGHf2 4.kEFGHf3 1.hGHf2
35 5.vw6 5.vw8 3.hk2 3.hk3 5.kEFGHf3 5.kEFGHf2 2.hGHf1
36 6.vw7 6.vw7 3.hk1 3.hk1 5.kEFGHf2 5.kEFGHf4 2.hGHf2
37 4.hk7 4.hk7 (6.kEFGHf1) (6.kEFGHf1) 3.hGHf1
38 (4.hk3) (4.hk3) (6.kEFGHf3) (6.kEFGHf4) 3.hGHf2
vw8 hk8.v1 hk8.v2 kEFGHf4.v1 kEFGHf4.v2 hGHf2.v1 hGHf2.v2 H-finale
39 3.vw5 3.vw3 2.hk1 2.hk5 4.kEFGHf3 4.kEFGHf2 4.hGHf1
40 4.vw6 4.vw2 2.hk7 2.hk7 4.kEFGHf4 4.kEFGHf4 4.hGHf2
41 5.vw7 5.vw1 3.hk3 3.hk2 5.kEFGHf1 5.kEFGHf1 (5.hGHf1)
42 6.vw8 6.vw8 3.hk5 3.hk5 5.kEFGHf2 5.kEFGHf3 (5.hGHf2)
43 4.hk8 4.hk8 (6.kEFGHf2) (6.kEFGHf2) (6.hGHf1)
44 (4.hk4) (4.hk4) (6.kEFGHf4) (6.kEFGHf3) (6.hGHf2)

Timetrails op zaterdagochtend: Eerste 48 ploegen naar voorwedstrijden, laatste valt af bij 49 ploegen. Tot 54 ploegen rest naar I finale, tot 60 ploegen naar halve IJ finale, etc.

Achtste finales op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar kwart ABCD finales, rest naar kwart EFGH finales

Kwartfinales op zaterdagmiddag: In elke kwart ABCD finale: eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales. In elke kwart EFGH finale: eerste 3 naar halve EF finales, rest naar halve GH finales

Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale. In elke EF-finale, eerste 3 naar E-finale, rest naar F-finale. In elke GH-finale, eerste 3 naar G-finale, rest naar H-finale.

Finales op zondagmiddag

tt af1 kABCDf1.v1 kABCDf1.v2 hABf1.v1 hABF1.v2 A-finale
1 1.tt 1.af1 1.af1 1.kABCDf1 1.kABCDf1 1.hABf1
2 16.tt 1.af8 1.af7 1.kABCDf2 1.kABCDf3 1.hABf2
3 17.tt 2.af4 2.af4 2.kABCDf3 2.kABCDf2 2.hABf1
4 32.tt 2.af5 2.af6 2.kABCDf4 2.kABCDf4 2.hABf2
5 33.tt 3.af3 3.af3 3.kABCDf1 3.kABCDf1 3.hAB1
6 48.tt 3.af6 3.af5 3.kABCDf3 3.kABCDf4 3.hAB2
af2 kABCDf2.v1 kABCDf2.v2 hABf2.v1 hABf2.v2 B-finale
7 2.tt 1.af2 1.af2 1.kABCDf3 1.kABCDf2 4.hABf1
8 15.tt 1.af7 1.af8 1.kABCDf4 1.kABCDf4 4.hABf2
9 18.tt 2.af3 2.af3 2.kABCDf1 2.kABCDf1 5.hABf1
10 31.tt 2.af6 2.af5 2.kABCDf2 2.kABCDf3 5.hABf2
11 34.tt 3.af4 3.af4 3.kABCDf2 3.kABCDf2 6.hABf1
12 47.tt 4.af5 3.af6 3.kABCDf4 3.kABCDf3 6.hABf2
af3 kABCDf3.v1 kABCDf3.v2 hCDf1.v1 hCDf1.v2 C-finale
13 3.tt 1.af3 1.af3 4.kABCDf1 4.kABCDf1 1.hCDf1
14 14.tt 1.af6 1.af5 4.kABCDf2 4.kABCDf4 1.hCDf2
15 19.tt 2.af2 2.af2 5.kABCDf3 5.kABCDf2 2.hCDf1
16 30.tt 2.af7 2.af8 5.kABCDf4 5.kABCDf4 2.hCDf2
17 35.tt 3.af1 3.af1 6.kABCDf1 6.kABCDf1 3.hCDf1
18 46.tt 3.af8 3.af7 6.kABCDf3 6.kABCDf4 3.hCDf2
af4 kABCDf4.v1 kABCDf4.v2 hCDf2.v1 hCDf2.v2 D-finale
19 4.tt 1.af3 1.af4 4.kABCDf3 4.kABCDf2 4.hCDf1
20 13.tt 1.af5 1.af6 4.kABCDf4 6.kABCDf4 4.hCDf2
21 20.tt 2.af1 2.af1 5.kABCDf1 5.kABCDf1 5.hCDf1
22 29.tt 2.af8 2.af7 5.kABCDf2 5.kABCDf3 5.hCDf2
23 36.tt 3.af2 3.af2 6.kABCDf2 6.kABCDf2 6.hCDf1
24 45.tt 3.af7 3.af8 6.kABCDf4 6.kABCDf3 6.hCDf2
af5 kEFGHf1.v1 kEFGHf1.v2 hEFf1.v1 hEFf1.v2 E-finale
25 5.tt 4.af1 4.af1 1.kEFGHf1 1.kEFGHf1 1.hEFf1
26 12.tt 4.af8 4.af7 1.kEFGHf2 1.kEFGHf3 1.hEFf2
27 21.tt 5.af4 5.af4 2.kEFGHf3 2.kEFGHf2 2.hEFf1
28 28.tt 5.af5 5.af6 2.kEFGHf4 2.kEFGHf4 2.hEFf2
29 37.tt 6.af3 6.af3 3.kEFGHf1 3.kEFGHf1 3.hEFf1
30 44.tt 6.af6 6.af5 3.kEFGHf3 3.kEFGHf4 3.hEFf2
af6 kEFGHf2.v1 kEFGHf2.v2 hEFf2.v1 hEFf2.v2 F-finale
31 6.tt 4.af2 4.af2 1.kEFGHf3 1.kEFGHf2 4.hEFf1
32 11.tt 4.af7 4.af8 1.kEFGHf4 1.kEFGHf4 4.hEFf2
33 22.tt 5.af3 5.af3 2.kEFGHf1 2.kEFGHf1 5.hEFf1
34 27.tt 5.af6 5.af5 2.kEFGHf2 2.kEFGHf3 5.hEFf2
35 38.tt 6.af4 6.af4 3.kEFGHf2 3.kEFGHf2 6.hEFf1
36 43.tt 6.af5 6.af6 3.kEFGHf4 3.kEFGHf3 5.hEFf2
af7 kEFGHf3.v1 kEFGHf3.v2 hGHf1.v1 hGHf1.v2 G-finale
37 7.tt 4.af4 4.af3 4.kEFGHf1 4.kEFGHf1 1.hGHf1
38 10.tt 4.af6 4.af5 4.kEFGHf2 4.kEFGHf3 1.hGHf2
39 23.tt 5.af2 5.af2 5.kEFGHf3 5.kEFGHf2 2.hGHf1
40 26.tt 5.af7 5.af8 5.kEFGHf2 5.kEFGHf4 2.hGHf2
41 39.tt 6.af1 6.af1 6.kEFGHf1 6.kEFGHf1 3.hGHf1
42 42.tt 6.af8 6.af7 6.kEFGHf3 6.kEFGHf4 3.hGHf2
af8 kEFGHf4.v1 kEFGHf4.v2 hGHf2.v1 hGHf2.v2 H-finale
43 8.tt 4.af4 4.af4 4.kEFGHf3 4.kEFGHf2 4.hGHf1
44 9.tt 4.af5 4.af6 4.kEFGHf4 4.kEFGHf4 4.hGHf2
45 24.tt 5.af1 5.af1 5.kEFGHf1 5.kEFGHf1 5.hGHf1
46 25.tt 5.af8 5.af7 5.kEFGHf2 5.kEFGHf3 5.hGHf2
47 40.tt 6.af2 6.af2 6.kEFGHf2 6.kEFGHf2 6.hGHf1
48 41.tt 6.af7 6.af8 6.kEFGHf4 6.kEFGHf3 6.hGHf2
49