Blokindeling

Voor de Westelijke Regatta 2022 zijn wedstrijdjunioren vanaf 14 jaar uitgenodigd, alsmede de seniorenroeiers. De volgende klassementen worden verroeid.

  • Eerstejaarsklassement
  • Junioren Instroomklassement
  • Junioren Ontwikkelingsklassement

Het Developmentklassement en de bijbehorende 4-velden zijn niet uitgeschreven, omdat de klassementen meer gespreid worden over de diverse wedstrijden in Nederland. Atleten van deze doelgroep zijn wel welkom in de reguliere velden.

Voor een compleet overzicht van de uitgeschreven nummers en bijbehorende blokken zie de website van de KNRB.

Tijdschema


Loting

De loting vindt plaats op 15 juni 2022 om 20.00 en is (dan) te vinden op de website van Time-Team.