Strijen, 5 juni 2021

Er is witte rook! De Westelijke Regatta/NK Groot Junioren kan en zal doorgang vinden in het weekend van 19 en 20 juni 2021! De organisatie heeft gepoogd een zo breed mogelijke wedstrijd op te zetten binnen de grenzen van de huidige landelijke COVID-maatregelen en concessies proberen te beperken.

De Westelijke Regatta/NK Groot Junioren 2021 zal dit jaar plaatsvinden voor twee groepen roeiers:

  • Junioren wedstrijdroeiers voor het NK Groot Junioren, met in dezelfde categorie de 1x voor junioren-16 en -18. De junioren-16 1x velden zullen tevens als NK worden verroeid.
  • Junioren competitieroeiers, voor roeiers die (nog) niet meedoen aan nationale wedstrijden. 

Een belangrijke kanttekening is dat 18 jarigen nog niet mogen meedoen volgens de landelijke richtlijnen. De organisatie zal inschrijvingen met een deelnemer ouder dan 18 helaas moeten verwijderen uit de inschrijvingen. Voor juniorencompetitieroeiers zijn de velden en mogelijkheden uitgebreid. Voor juniorenwedstrijdroeiers bestaat de mogelijkheid om op beide dagen een veld te starten. Exacte informatie is te vinden op de inschrijvingenpagina en de blokindeling.

De noodzaak en eventuele invoering van testbeleid aan de deur wordt op dit moment nog nader uitgezocht, we hopen hier als organisatie snel duidelijkheid over te kunnen verschaffen, dit zal op de website duidelijk zichtbaar zijn onder de COVID-maatregelen. Bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan op de wedstrijd, omdat het NK Groot Junioren helaas niet het kenmerk topsportcompetitie heeft ontvangen.