Home

Welkom op de website van de Westelijke Regatta 2014 – Aegon NK Klein, te houden op zaterdag 19 en paaszondag 20 april 2014 op de Willem-Alexander Baan nabij Rotterdam.

Voor de editie van 2014 is de Westelijke Regatta organisator van het NK Klein. Dit jaar hebben wij de primeur dat de NK velden worden gevaren in een toernooivorm over twee dagen gebruik makend van een van de FISA afgeleid progressiesysteem . Dit houdt in dat op zaterdagochtend de voorwedstrijden zullen worden gevaren, op zaterdagmiddag zijn de herkansingen. Hierna gaat er een beperkt aantal deelnemers door naar de halve finales op zondagochtend om uiteindelijk de finales A en eventueel ook finales B en C te roeien op zondag middag.

Roeiers die deelnemen aan een NK veld maar zich niet weten te kwalificeren voor de races voor zondag krijgen de kans tot bijschrijven in een beperkt aantal velden voor de zondag voor zaterdagavond 18u. Het betreft hier de velden M16 2x, J16 2x, M18 2x, J16 2x, DSA 8+ en SA8+. Zie voor informatie de bepalingen van de Westelijke Regatta.