Alle informatie omtrent inschrijvingen, tijdschema, wedstrijdbepalingen volgt zo spoedig mogelijk.

If you have any further questions, do not hesitate to contact us via erasmussprints@skadi.nl

Location

De Erasmussprints vindt plaats op de Willem-Alexander Baan te Zevenhuizen. Het terrein is vrij te betreden gedurende de gehele wedstrijd.

Weighing

Er vindt geen atletenweging plaats. De verplichting te voldoen aan het minimumgewicht blijft echter onverminderd in stand. Indien de controlecomissie het vermoeden heeft dat lichte roeiers of stuurlieden inclusief ballast, niet aan het maximum- of minimumgewicht voldoen, dan is zij bevoegd om een controleweging uit te voeren.