KNRB

De KNRB is van en voor de roeiverenigingen ‘samen stimuleren we het roeien in Nederland’.

 

De KNRB wil het roeien in Nederland stimuleren door gericht ondersteuning te bieden en onderling samen te werken met roeiverenigingen ‘we zijn er van overtuigd dat door onderlinge samenwerking nieuwe ideeën tot stand komen, creativiteit wordt geprikkeld en er energie vrijkomt’.

 

Door in goed contact te staan met de roeiverenigingen leren we van elkaar. Dit gebeurt onder andere door de organisatie van regiobijeenkomsten en het organiseren van een jaarlijks roeicongres.

 

De KNRB wil een verbindende factor zijn. Zowel verbindend tussen mensen, verenigingen en instanties als ook tussen initiatieven en nieuwe inzichten. Daarnaast zoekt de KNRB met haar werkwijze actief de samenwerking op. Het enthousiasme van de verenigingen en de inzet van deskundige medewerkers en vrijwilligers vormen de basis voor een succesvolle samenwerking.

 

Website: knrb.nl

 

Adres Willem-Alexanderbaan

 

Nely Gambonplein 1

2761EH Zevenhuizen

Official Suppliers