Er wordt gebruikt gemaakt van het standaardprogramma. Het tijdschema en loting wordt bekend gemaakt na sluiting van inschrijvingen. Er wordt gestart tussen 08:00 en 18:00

Voor junioren skiffs wordt geen gebruik gemaakt van streeftijden.