Voorlopig tijdschema

Volgt spoedig

Loting

De loting vindt plaats op 17 juni 2020 om 20:00 onder voorbehoud.


De wedstrijd maakt zoveel mogelijk gebruik van het standaardprogramma met een aantal wijzigingen om de nummers die deel uitmaken van de Nationale Kampioenschappen in een blok te laten starten.

De paravelden worden gestart als Open Nationaal Kampioenschap.

Velden met minder dan het vereiste aantal deelnemers strijden niet om het (Open) Nederlands Kampioenschap.

Er zijn halve finales bij velden van het Nationaal kampioenschap met meer dan 18 (6 ploegenbaan) of 24 (8 ploegenbaan) inschrijvingen, en de races worden geroeid over twee dagen, gebruik makend van het progressiesysteem voor Nederlandse kampioenschappen Groot.

Bij te weinig inschrijvingen (<4) in Gevorderde en Gevorderde-B-velden worden samengevoegd tot Gevorderde.

Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden in 2020 niet gehonoreerd.

B-finales worden alleen geroeid als daar in het tijdschema ruimte voor is. B-finales worden toegevoegd in een door het KNRB vastgestelde prioritering.

Juniorenheats worden ingedeeld op basis van loting of op basis van een door de KNRB vastgesteld systeem van ranking. Voor de junioren 8+ worden bij velden van gezamenlijke minder dan 9 inschrijvingen de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één gecombineerde heat.

Bepaalde wedstrijdnummers zullen verroeid worden op acht banen. Dit geldt voor alle nummers behalve de ongestuurde boordnummers.

Overige bepalingen: zie bepalingen standaardprogramma, het NK-reglement en onze website www.westelijke.nl